Casa la Stephanie i el Carles

Habitatge unifamiliar al centre de Sarrià

ARQUITECTE

OBOestudi

CLIENT

Privat

SUPERFÍCIE

219m²

SITUACIÓ

Sarrià, Barcelona

ACTUACIÓ

Habitatge d’obra nova

CONSUM ENERGÈTIC

FOTOGRAFIES

Sara Adroer

ANY

2018-2021

Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Façana. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Detall façana. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Façana i porta d'acces. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Porta d'acces. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Sala estar. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Pati interior. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Façana posterior. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Menjador. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Piscina. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Escales. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.
Casa la Stephanie i el Carles a Sarrià. Zona estudi. Habitatge d'obra nova entre mitgeres.